Voor wie is TinyCare
  Wij bieden ondersteuning aan gezinnen, (jong)volwassenen, ouderen en/of kinderen bij wie een diagnose als bijv. AD(H)D, ODD, PDD-NOS, MPS, ASS, LVG, MVG, EMB en EMVB is gesteld en al naar gelang de behoefte van u en/of uw kind.

U kunt hierbij denken aan individuele coaching, zowel bij u thuis als daarbuiten. Ook organiseren wij groepsactiviteiten met speciaal op elkaar afgestemde groepen in dezelfde leeftijdscategorie en ontwikkelingsniveau.

Voorts bieden wij Kort verblijf, Crisisopvang, Begeleiding bij Zelfstandig wonen en Huishoudelijke ondersteuning. De locatie voor Verblijf is in Sliedrecht en/of Emmer-Compascuum.

Indien u nog geen PGB heeft, kunt u een aanvraag voor PGB of een vervolgindicatie aanvragen bij uw Gemeente (WMO) of het CIZ (WLZ). De Gemeente voert de Jeugdwet uit tot 18 jaar, WMO-BEG(eleiding) tot en met ZZP 3 en WMO)-HH (huishoudelijke ondersteuning) vanaf 18 jaar. Sommige Gemeentes schaffen HH dit jaar af, echter indien u zelf aantoonbaar geen hulp kunt genereren, is het toch raadzaam deze aanvraag door te zetten. Mensen die recht hebben op langdurige zorg d.m.v. de zgn. ZZP's vanaf ZZP 3, kunnen een vervolgindicatie aanvragen bij het CIZ. Dit heet WLZ, wet langdurige zorg.