Activiteiten
 
Naar gelang uw behoefte en voorkeur kunnen wij in overleg werken aan diverse doelen en activiteiten.
 • Verbeteren van de dagstructuur;
 • Hulp bij organiseren en uitvoeren van allerlei zaken, zoals bijv. geldbeheer of omgaan met instanties;
 • Vergroten van de zelfredzaamheid;
 • Hulp bij plannen en uitvoeren van taken als huiswerk of huishoudelijke werkzaamheden;
 • Ordenen van de woonomgeving;
 • Verbeteren/uitbreiden van de sociale vaardigheden. Evt. d.m.v. Begeleiding Groep;
 • Hulp bij inzicht in/en gevolgen van het nemen van besluiten;
 • Herstellen en/of compenseren van het beperkte of afwezige regelvermogen m.n. de randvoorwaarden op het gebied van onderwijs/wonen/inkomen/sociaal gebied;
 • Ontlasten van de ouder/verzorger;
 • Bieden van een veilige tijdelijke woonomgeving;
 • Hanteren en omgang met conflictgedrag.